Grafika - Cyklus Antigona

A N T I G O N A

4. července 2007 v 22:21
The.Free.Graphical.Collection.Based.Upon.An.Item.Of.Sophocle´s.Work.
Atigona .
- - Diploma.Dissertation - -
01 - Antigona - - Antigoné
1. LIST CYKLU
02 - Žalozpěv Ismeny - - Ismena´s Elegy
2 .LIST CYKLU
03 - Ismena - - Ismené
3. LIST CYKLU
04 - Antigona a Polyneikes - - Antigoné and Polyneikés
4. LIST CYKLU
05 - Antigona a Kreon - - Antigoné and Kreon
5. LIST CYKLU
06 - Antigona před Kreontem - - Antigoné kneeling in front of Kreon
6. LIST CYKLU
07 - Haimon a Ismena - - Haimon and Ismené
7. LIST CYKLU
08 - Oběšení Antigony - - Antigona´s Hanging
8. LIST CYKLU
09 - Haimon - - Haimon
9. LIST CYKLU
10 - Eurydika - - Eurydíké
10. LIST CYKLU
 
 

Reklama